"

Bel ons vandaag

+31 (0)33 4550730

Bezoek ons

Stationsstraat 79-G, Amersfoort 

"

"HOB is al jaren een stabiele factor voor de vereniging. De accurate en flexibele ondersteuning maakt dat wij ons 100% kunnen richten op de belangen van Klinefelterpatiënten."

Alfred Jonker

Voorzitter Nederlandse Klinefelter Vereniging

"

"

"HOB is al jaren een stabiele factor voor de vereniging. De accurate en flexibele ondersteuning maakt dat wij ons 100% kunnen richten op de belangen van Klinefelterpatiënten."

Alfred Jonker

Voorzitter Nederlandse Klinefelter Vereniging

"HOB is al jaren een stabiele factor voor de vereniging. De accurate en flexibele ondersteuning maakt dat wij ons 100% kunnen richten op de belangen van Klinefelterpatiënten."

Alfred Jonker

Voorzitter Nederlandse Klinefelter Vereniging

"

LAAT ONS JE TERUGBELLEN

Wil je met een van onze specialisten spreken aan de telefoon?

 

Vul je gegevens in en we bellen je

z.s.m. terug! Je kunt dit formulier

ook gebruiken om ons een bericht

te sturen.

VERZENDEN

Dank JE!

This field is required.

Voer alsjeblieft een geldig telnr. in 

Voer alsjeblieft een geldig e-mailadres in

This field is required.

Je bericht is succesvol verzonden.

We nemen zo snel mogelijk

contact met je op!

LAAT ONS JE TERUGBELLEN

Wil je met een van onze specialisten spreken aan de telefoon?

 

Vul je gegevens in en we bellen je

z.s.m. terug! Je kunt dit formulier

ook gebruiken om ons een bericht

te sturen.

VERZENDEN

Dank JE!

This field is required.

Voer alsjeblieft een geldig telnr. in 

Voer alsjeblieft een geldig e-mailadres in

This field is required.

Je bericht is succesvol verzonden.

We nemen zo snel mogelijk

contact met je op!

Van: HET ONDERSTEUNINGSBURO VOOR

PATIENTENORGANISATIES B.V.

Aanmelden informatiebijeenkomst projectsubsidie

Stel je begroting tijdig bij

Ook dit tweede corona jaar is weer een jaar met uitdagingen. Kun je al je plannen die je eind vorig jaar had bedacht en waar je subsidie voor hebt aangevraagd nog wel uitvoeren. Misschien heb je juist meer online activiteiten uitgevoerd en konden veel fysieke bijeenkomst niet doorgaan. Voor organisaties die subsidie ontvangen, is het van belang om op tijd na te gaan of je een wijziging van je begroting moet aanvragen bij de subsidiegever.

 

Boete

Dat moet in ieder geval voor patiëntenorganisaties die instellingssubsidie ontvangen van het Ministerie van VWS / DUS-I. De regels op dit gebied zijn flink aangescherpt. Bij het niet melden van een onderbesteding, kun je behalve de terugbetalingsverplichting van de niet bestede middelen, zelfs een boete krijgen.

 

Wat zijn de regels ook al weer?

Maak een melding bij een verwachte onderbesteding van 15%!

Het is belangrijk om deze melding tijdig (voor 31 december) te doen. Het niet melden van zo’n onderbesteding kan leiden tot een boete tot 10% van het totale subsidiebedrag. Dat is dus een boete bovenop het bedrag dat je moet terugbetalen.

 

Begroting aanpassen

Het is volstrekt logisch om gedurende het boekjaar een aanpassing van je begroting in te dienen. Er kunnen namelijk altijd gewijzigde omstandigheden zijn, waardoor je je ingediende begroting niet volledig kan uitvoeren. Het getuigd dan juist van goed bestuur als je organisatie zich aanpast aan de nieuwe omstandigheden. Daartoe vraag je een wijziging op je begroting aan bij DUS-I. Daarvoor is een standaard spreadsheet beschikbaar.

 

Wanneer moet je een gewijzigde begroting indienen?

Je dient een nieuwe begroting in als je:

  • subsidiegeld wilt besteden aan een nieuwe (niet aangevraagde) activiteit 
  • subsidiegeld wilt verschuiven tussen kernactiviteiten (dus b.v. meer geld aan lotgenotencontact en minder aan belangenbehartiging). Opmerkelijk is dat er geen minimale bedrag wordt genoemd in de regel voor de meldingsplicht. Uit correspondentie met DUS-I blijkt dat elke verschuiving tussen kernactiviteiten gemeld moet worden. Dus: als je geld overhoudt op een kernactiviteit en dat besteed aan een andere kernactiviteit, dan moet je dit altijd melden. 
  • subsidiegeld overhoudt van de backoffice subsidie en deze aan een kernactiviteit wilt besteden.
  • begrote eigen bijdrage voor een activiteit lager is.

 

Wanneer hoef je geen nieuwe begroting in te dienen?

Je hoeft geen gewijzigde begroting in te dienen als er sprake is van een verschuiving van subsidiegeld tussen activiteiten binnen één kernactiviteit.

 

Aandachtspunten bij wijzigen begroting

Het eerste aandachtspunt is het naar beneden bijstellen van het totale subsidiebedrag. In 2020 zijn er in verband met corona nogal wat begrotingen naar beneden toe bijgesteld. In een poging om dat zo zorgvuldig mogelijk te doen, dienden een aantal penningmeesters een begroting in waarvan ze dachten dat die overeen zou komen met de werkelijkheid. Het nieuwe subsidiebedrag werd aanzienlijk lager.

Toen echter na afloop van het boekjaar bleek dat bepaalde activiteiten toch nog uitgevoerd waren en de kosten toch hoger waren dan het nieuwe subsidiebedrag, bleef bij de verantwoording het nieuwe subsidiebedrag leidend. De meerkosten moesten toen door de vereniging uit eigen middelen worden bijgepast.

De les die je hieruit moet trekken is: wees behoedzaam bij het aanvragen van een verlaging van de subsidie. Blijf een  marge hanteren. Als er geld overblijft dan moet dat toch terugbetaald worden. Maar kom je uiteindelijk bij de verantwoording geld te kort, dan krijg je dat er niet meer bij.

 

Eigen bijdrage

Elk jaar besteedt DUS-I weer aandacht aan de eigen bijdrage in subsidieaanvragen. Dat kan zijn een eigen bijdrage uit eigen middelen. Maar dat kan ook zijn een opbrengst uit sponsorgelden of deelname gelden van de leden om deel te nemen aan een activiteit.  

 

Als je een eigen bijdrage in je subsidieaanvraag begroot, dan houdt het Ministerie je ook aan die eigen bijdrage bij de verantwoording.

 

Voorbeeld:

 

 BegrotingRealisatie 
 Kosten activiteiten50.000 48.000 
 Aangevraagde subsidie 45.00043.000 
 Eigen bijdrage: 5.0005.000 
 Resultaat --/- 3.000 

Bij de verantwoording van je activiteiten wordt de uiteindelijke subsidie als volgt berekend:

 

Kosten: 48.000

Toegezegde eigen bijdragen:  5.000

Definitieve subsidiebedrag: 43.000

 

Het gevolg is dat het tekort van 3.000,- door de organisatie uit eigen middelen alsnog moet worden bijgepast.

 

Het goede nieuws is dat een begrote eigen bijdrage ook met het wijzigen van je begroting mag worden aangepast. Hou daar dus rekening mee bij het aanpassen van je begroting en kijk ook naar de begrote eigen bijdrage.

 

Meer weten over subsidies of hulp nodig met je administratie: Neem contact op.

 

 

Stationsstraat 79-G

3811 MH, Amersfoort

8.30 - 17.00 uur Maandag t/m Vrijdag