24

JUNI

24

JUNI

24

JUNI

24

JUNI

BLOG

Van donatie naar relatie

Door Erik Thier

 

Vorige maand verscheen het rapport van “Van Donatie naar Relatie”. Een onderzoek van het Economisch Bureau van de ING bank. De ING constateert dat de goede-doelen-sector sinds 2015 weer een beetje gegroeid is, maar dat er over een langere periode nauwelijks sprake is van groei. Volgens Ceel Elemans, sectormanager Goede Doelen bij de ING is er veel meer creativiteit en innovatie nodig om weer groei in de sector te kunnen realiseren.

 

En daarbij moet volgens de ING niet de donatie, maar vooral de relatie met de donateur centraal staan. Goede doelen zouden hun donateurs veel meer als klant moeten zien. Bovendien zou een zakelijke benadering van de fondsenwerving meer rendement opleveren, zowel financieel als wat betreft de impact van bepaalde acties.

BLOG

BLOG

 

Vijf aanbevelingen:

 

1. Van reputatie naar innovatie

De behoudende cultuur binnen de sector belemmert vernieuwing. Innoveren en experimenteren moeten een vast onderdeel van het werken bij een goed doel zijn. Kansen liggen in een wendbare organisatie en samenwerking met bedrijven, donateurs en vrijwilligers.

 

2. Van donatie naar relatie

Niet de gift, maar de betrokkenheid van de donateur staat bij succesvolle fondsenwerving centraal.Betrek hem bij de kernactiviteiten en stimuleer eigen acties van vrijwilligers die fondsen willen werven.Investeer in de relatie en verras donateurs en vrijwilligers. Loyaliteit levert op termijn meer op dan veel nieuwe donateurs die eenmalig geven.

 

3. Van kosten naar impact

Niet het laagste kostenniveau, maar de grootste maatschappelijke impact vormt de heilige graal.Kosten gaan

voor de baat uit. Een hoger kostenniveau vraagt wel om heldere verantwoording. Hoe tastbaarder de resultaten, hoe groter het vertrouwen.

 

4. Van oprecht naar bestaansrecht

Vooruitstrevende goede doelen maken slim gebruik van nieuwe technologieën. Tegelijkertijd zorgt digitalisering ervoor dat goede doelen hun bestaansrecht keer op keer moeten bewijzen. Weet waar je zelf goed in bent en wat anderen beter voor je kunnen doen. Kies voor een omni channel aanpak.

 

5. Van liefdadigheid naar nieuwe zakelijkheid

Een zakelijkere benadering van fondsenwerving en kernactiviteiten is essentieel om meer geld op te halen en zo meer impact te kunnen realiseren. Een organisatie die transparant en ‘in control’ is op het gebied van financiën, risicomanagement en impact trekt kleine en grote gevers.

 

Naar een totale klantbeleving

Benader de donateur als klant. Bied hem ‘waar’ voor zijn investering in maatschappelijkevooruitgang.

 

Download hier het hele rapport.

 

Benieuwd hoe HOB

jouw organisatie kan ondersteunen bij het versterken van de relatie met je achterban?

Stationsstraat 79-G

3811 MH, Amersfoort

8.30 - 17.00 uur Maandag t/m Vrijdag